Váňova 3226-3227

Reference podle roků / všechny

Před realizací
Po realizaci

 

místo realizace:    Váňova - Poděbradova 3226 - 3227

termín realizace:   2018

hodnota realizace: 9 mil Kč

Po realizaci

Před realizací

Více informací