Rekonstrukce lodžií

Rekonstrukce lodžií a vstupů

Lodžie, balkony a vstupy do domů jsou z hlediska povětrnostních podmínek nejvíce namáhané konstrukce panelových domů. Vzhledem k tomu, že některé tyto domy byly postaveny před více jak třiceti lety a doposud na těchto konstrukcích nebyla provedena oprava, je zřejmé, že mohou být v havarijním stavu.

Opravy těchto konstrukcí jsou nákladné a je vhodné zvolit vždy komplexní řešení.

Cíl sanace

Cílem sanace je zvýšení odolnosti konstrukcí před pronikáním vlhkosti do struktury železobetonových dílců.

Sanační postup aplikovaný na lodžie, balkony a vstupy musí řešit celý soubor opatření:

  • Obnovení hydroizolační funkce podlah včetně okapnice a detailů u stěn a u okapnice
  • Opravu narušených styků stropních a stěnových lodžiových dílců
  • Opravu korozních vad železobetonových konstrukcí (obnažená, korodující výztuž)
  • Úpravu detailu kotvení sloupků zábradlí, ve kterém dochází k zatékání do podlahy lodžie
  • Sanaci poruch vrstevných stěnových dílců po stranách lodžií
  • Opravu či výměnu zábradlí

Statický posudek

Vhodnýma a často nezbytným krokem je vypracování statického posudku, který zjistí stupeň poškození a navrhne opatření vedoucí k nápravě.

FOTO: rekonstukce lodžií - Fantova 1754-1756