Přístupové systémy

Přístupový systém slouží pro zvýšení bezpečnosti bytového domu, aktivně chrání objekt před vstupem nepovolaných osob, umožňuje selektovat přístupy oprávněných osob do vybraných prostor a poskytuje informace o průchodu kontrolovanými místy.
V rámci revitalizace domu Vám můžeme nabídnout instalaci přístupového systému. Přístupové systémy nabízejí podstatně lepší zabezpečení domu než obyčejné klíče. V případě ztráty klíče, pokud budete chtít zamezit přístupu nepovolaným osobám je nutné vyměnit celý zámek, mnohdy na několika vstupech. V případě přístupového systému jednoduše požadovanou přístupovou kartu odejmete ze systému.

Další výhody:

  • kontrola přístupů
  • časové omezení přístupu
  • omezení přístupu osob do daných prostor
  • okamžité zamezení přístupu v případě ztráty karty