Dotace a financování

Zdarma vypracujeme předběžné posouzení záměru a rozhodnutí bude na Vás.

Zajištění dotace

V rámci této služby Vám zpracujeme žádost o dotaci vč. zajištění následné administrativy

Dotační program Nová zelená úsporám

Současný dotační program přijímá žádosti od 15. března 2016 až do 31. prosince 2021 a je určený pro rodinné i bytové domy, na zateplení obálky budovy i výměnu tepelného zdroje. Aktuálně je určen pro Prahu.

IROP - INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Jedná se dotaci na zateplení bytových domů v ČR mimo Prahu. Pro svou nadměrnou administrativní zátěž se jedná o složitý proces a poměrně nákladný proces, ale v případě zájmu Vám můžeme zajistit kompletní řešení.

Podle celkové výše záměru se výběrové řízení řídí metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a je nutné dodržet velmi podobné postupy jako v případě výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Již jsme mnoho žádostí podali a již máme také úspěšně dokončené a vyplacené realizace.

Návrh financování stavebního záměru

Máte plán revitalizovat Váš dům?

Potýkáte se s tím, že je musíte kvůli nedostatku vlastních prostředků odložit? Svému bytu můžete dát novou vizáž - nečekejte a oslovte naší firmu. Naší snahou je poskytovat klientům nejlepší možný servis. Klientovi je vždy předložena optimální varianta financování s přihlédnutím na jeho potřeby a požadavky.
Překlenovací úvěr bez akontace, bez počátečního vkladu, příjemce úvěru tedy nemusí mít žádné vlastní prostředky. Možnost volby výše měsíční splátky a celkové doby splácení úvěru. Na objekt ani na jednotlivé bytové jednotky není žádná zástava. Jistota úrokových sazeb - výhodné úrokové sazby překlenovacího úvěru.

Náš postup spolupráce s klientem:

  1. Analýza klienta - důležitý sběr dat (především ekonomických ukazatelů) na základě něho lze navrhnout způsob financování (Finanční plán).
  2. Finanční plán vysvětluje klientovi způsob revitalizaci.
  3. Realizace Finančního plánu… tzn. kompletace úvěrových složek
  4. Zajistíme vhodné odborníky, kteří vypracují různé posudky (Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy apod.)
  5. Komunikace s institucemi poskytující dotace a podpory za klienta.
  6. Následný servis v průběhu splácení úvěru
  7. Majitelům domů se tak vynaložené investice poměrně brzy vrátí.

V opravených domech se zvýší i komfort bydlení a tržní hodnota bytů.

Doporučujeme Vám nechat si od nás vypracovat nezávaznou nabídku financování - kontaktujte nás.