Nabízíme

Zpracování projektové dokumentace je považováno za první krok pro realizaci Vašich plánů.
To určitě ano, ale pokud jsou zcela jasné požadavky a záměr opravdu odpovídá přání zákazníka. I když je záměr zcela jasně specifikován, je důležité, aby zpracovatel projektové dokumentace měl dostatek zkušeností a hledal a nabídl i kvalitnější nebo variantní řešení s využitím dnes dostupných moderních technologií.
 
Naše zkušenosti,  a především spokojenost našich zákazníků s navrženými opatřeními, dokážeme předat dál. Opatření, která jsou na některých domech vhodná, nejsou vhodná na jiných. Tyto zkušenosti z prováděných realizací je správné převést do návrhu a zpracování projektové dokumentace.
 
 
Máte zájem něco s svým domem provést, kontaktujte nás.
 

 

Pro Vše úspěšné odsouhlasení nebo pro lepší představu můžeme zpracovat velmi detailní vizualizaci plánované revitalizace. Na obrázku objekt referenční stavby Barunčina 1849-53, Praha 4.

Proč zateplovat?

Protože chceme bydlet lépe než dříve

Často se setkáme s otázkami, jestli má zateplování smysl nebo jaká je jeho návratnost? Zateplením zlepšujeme komfort našeho bydlení, které se v průběhu času neustále mění. Dříve se chodilo pro uhlí do sklepa a topilo se v kamnech, dnes už je to jiné. Odpověď je proto jednoduchá, zateplování má smysl. A jak je to s návratností takové investice? Zateplení přináší úsporu a jednou se vrátí, ale nejedná se o jakkoliv zajímavé doby. Je nutné vše vidět jako investici do lepšího bydlení. Jestliže si kupujeme novou televizi, tak se také neptáme, jestli se nám vynaložené finance vrátí. Prostě chceme jen lepší komfort při sledování, jinak bychom se i dnes stále dívali jen na černobílé televize.

 

Zateplení cihlových domů nebo „sendvičových“ panelových domů?

Cihlové domy nebo panelové domy, které již ve skladbě obvodového pláště mají polystyrenovou vrstvu jsou rozhodně lepší. Parametry těchto konstrukcí však odpovídali standardům před více jak 30 lety a dnešním požadavkům již nevyhovují.

Neřešíme pouhé zateplení, ale opravdu kompletní revitalizaci objektu, která Vám přinese větší pohodu bydlení, kterou si budete užívat.

Důvody pro zateplování budov můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

 • 1. EKONOMICKÉ

  Snižují se provozní náklady za vytápění
 • 2. TECHNICKÉ

  Tyto důvody nabývají reálnou hodnotu hlavně při dodatečném zateplení budov, kde se samotným zateplením zlepšuje fyzický stav budovy. Zároveň se zvyšuje tržní hodnota objektu a investice do zateplení budovy je tedy při stoupajících cenách energií výhodná.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickým měřením, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 40% - 60 %,což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice cca.: 10 let.

Vedle úspory energií přináší zateplení další výhody a to zejména:

 • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
 • zvýšení akumulace tepla ve zdivu
 • zkrácení topného cyklu
 • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
 • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
 • snížení potřeby paliv
 • snížení znečištění ovzduší
 • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
 • možnost nového architektonického řešení fasády

srovnání zateplení

Jak a čím zateplit?

Ať zateplujeme novostavbu rodinného domu, bytového domu, panelového domu nebo provádíme dodatečné zateplení, je vhodné orientačně poznat fyzikálně-technické vlastnosti obvodových stěn v původním stavu. Doporučujeme se seznámit se zásadami konstrukčních možností, které máme při zateplování k dispozici.

Zateplovací systémy stěn se podle jejich vnitřní skladby dělí na:

 • Kontaktní zateplovací systémy
 • jednotlivé vrstvy stěny a zateplovacího systému jsou vzájemně celoplošně spojeny bez použití odvětrávané vzduchové dutiny. Jako tepelný izolant se u tohoto systému používá polystyren nebo minerální desky. Po zabroušení se tepelný izolant překrývá zpevňovací síťkou a tenkovrstvou omítkou. Omítky mohou být: silikonové, silikátové, akrylátové a minerální. U tohoto typu zateplení lze snadno zachovat historický charakter původní fasády.
 • Odvětrávaný zateplovací systém
 • má odvětrávanou vzduchovou dutinu mezi tepelno-izolační vrstvou a venkovní plášťovou hmotou. Podstatou tohoto systému je vytvoření nosné konstrukce, kterou tvoří dřevěný nebo kovový rošt. Průběžně s montáží roštu se kladou tepelně -izolační desky. Jako izolant se používají minerální desky.
 1. Podklad
 2. Penetrace podkladu
 3. Zakládací lišta
 4. Lepící hmota
 5. Izolační deska
 6. Kotvení
 7. Základní vrstva
 8. Zpevnění
 9. Penetrace
 10. Povrchová úprava

Rekonstrukce lodžií a vstupů

Lodžie, balkony a vstupy do domů jsou z hlediska povětrnostních podmínek nejvíce namáhané konstrukce panelových domů. Vzhledem k tomu, že některé tyto domy byly postaveny před více jak třiceti lety a doposud na těchto konstrukcích nebyla provedena oprava, je zřejmé, že mohou být v havarijním stavu.

Opravy těchto konstrukcí jsou nákladné a je vhodné zvolit vždy komplexní řešení.

Cíl sanace

Cílem sanace je zvýšení odolnosti konstrukcí před pronikáním vlhkosti do struktury železobetonových dílců.

Sanační postup aplikovaný na lodžie, balkony a vstupy musí řešit celý soubor opatření:

 • Obnovení hydroizolační funkce podlah včetně okapnice a detailů u stěn a u okapnice
 • Opravu narušených styků stropních a stěnových lodžiových dílců
 • Opravu korozních vad železobetonových konstrukcí (obnažená, korodující výztuž)
 • Úpravu detailu kotvení sloupků zábradlí, ve kterém dochází k zatékání do podlahy lodžie
 • Sanaci poruch vrstevných stěnových dílců po stranách lodžií
 • Opravu či výměnu zábradlí

Statický posudek

Vhodnýma a často nezbytným krokem je vypracování statického posudku, který zjistí stupeň poškození a navrhne opatření vedoucí k nápravě.

FOTO: rekonstukce lodžií - Fantova 1754-1756

Ukázka z našich realizací

Panelové domy Barunčina a Trávníčkova, rozšíření lodžií o 40 resp. 60 cm.

Ukázka základního provedení zcela nového balkonu.

Standardní provedení rekonstrukce balkonu nebo teras

 1. Nosná konstrukce
 2. Okrajový dilatační pás
 3. Penetrace
 4. Spádový klín
 5. Penetrace
 6. první vrstva hydroizolace
 7. Těsnící páska
 8. druhá vrstva hydroizolace
 9. Vyplnění pružné spáry mezi obklady podlahy/stěna
 10. Lepidlo
 11. Dlažba
 12. Spárovací hmota
 13. Pružný tmel stěna podlah
 14. Trvale pružný tmel kolem tvarovky
 15. Omítkovina
Mezi organické nečistoty patří řasy, plísně, mechy a houby.Před těmito nečistotami lze chránit nejen střechy, ale i fasády, chodníky, zdi, terasy, ploty aj. Fasády se zelenou řasou či mech na střeše nevypadají na domech příliš hezky.
Nemusíte zoufat. Speciální prostředky Vám umožní dokonale odstranit tyto nevzhledné nečistoty a navrátit tak čištěným povrchům původní vzhled.

Navíc budou ošetřené povrchy chráněny před opětovným výskytem těchto nečistot na dobu několika let. Specializované přípravky dokážou odstranit organické nečistoty z přírodních i umělých kamenů, cihel, betonu, teraca, barvených nebo probarvených povrchů, keramiky, pálené i betonové střešní krytiny, eternitu, ale i z hliníkových nebo eloxovaných povrchů. Čištěním organických nečistot šetříte drahocenný čas i peníze. Nátěr fasády je časově i finančně náročnější.

FOTO: čištění fasád

Typy montáží kastlíků žaluzií
Kastlík žaluzie je ukrytý se zapuštěnou vodící lištou

Výhody:

 • Nedochází k zamezení pronikání světla do pokoje
 • Jelikož kastlík není vidět je vhodným řešením v památkových oblastech, kde by jinak stavební úřad nemusel přiznaný kastlík povolit.

Nevýhody:

 • Vyšší pracnost – umisťuje se do fasády

Shrnutí:

 • S tímto řešením je třeba počítat už v samotném projektu, protože se umisťuje do fasády.
Kastlík žaluzie je přiznaný umístěný před oknem, vodící lišta je přiznaná

Výhody:

 • Vzhledem k tomu že kastlík želuzie není omítnutý, lze ho montovat i dodatečně

Nevýhody:

 • Kastlík žaluzie je umístěn před oknem, následkem toho do pokoje proniká méně světla

Shrnutí:

 • Vzhledem k tomu že tento typ kastlíku se neumisťuje do fasády domu, je toto řešení vhodné pokud neplánujete rekonstrukci či jste při plánování rekonstrukce venkovní žaluzie neřešili.
Kastlík žaluzie je přiznaný umístěný nad oknem, vodící lišta je přiznaná

Výhody:

 • Nedochází k zamezení pronikání světla do pokoje
 • Přiznaný kastlík může být zajímavým designovým prvkem.

Nevýhody:

 • Vyšší pracnost – umisťuje se do fasády

Shrnutí:

 • S tímto řešením je třeba počítat už v samotném projektu
Kastlík žaluzie je přiznaný a vystupuje z fasády, vodící lišta je zapuštěná

Výhody:

 • Nedochází k zamezení pronikání světla do pokoje
 • Přiznaný kastlík může být zajímavým designovým prvkem.

Nevýhody:

 • Vyšší pracnost – umisťuje se do fasády

Shrnutí:

 • S tímto řešením je třeba počítat už v samotném projektu. Protože kastlík nemusí být zároveň s fasádou domu, vejde se za něj více izolantu.

Nejvhodnější typ montáže žaluzií?

Typy montáží kastlíku žaluzií je mnoho, každý objekt je nutný posuzovat individuálně a dle požadavků investora. Níže Vám popíšeme dle našeho nejvhodnější typ montáže kastlíku žaluzií pro panelové domy.

 

 1. Příprava

Kastlík žaluzie je přiznaný umístěný před nadpražím, oplechování kastlíku lícuje s fasádou domu. Kastlík žaluzií tedy nezasahuje do výplně oken. Přívod elektro je veden po vnější straně fasády pod izolantem a v každém kastlíku bude provedena příprava pro dodatečné napojení motoru. Vzhledem k tomu že přívod elektro je veden ze společných částí domu, nebude nutné provádět jakékoliv obvykle koordinačně velmi problematické zásahy do bytů. 

Vodící lišty žaluzií jsou přiznané a montované až dodatečně, podle zájmu uživatelů bytů o žaluzie.

 

 1. Individuální objednávky

Výboru předložíme, jaké jsou možnosti žaluzií, typ, ovládání, případná další příslušenství. A podle výběru výboru sestavíme individuální objednávky. Kde si každý uživatel bytu bude moci navolit jaká okna chce mít osazena žaluziemi, počet a typ ovládání žaluzií.

 

 

Vzhledem k tomu že možností instalace stínící techniky je nepřeberné množství, rádi Vám vše upřesníme i s případnou ukázkou vzorků.

Vytápění

Po zatepleni domu se otopná soustava, nastavená na původní potřebu tepla, stává předimenzovanou. Pro její úsporné fungování je třeba ji znovu správně nastavit.

Pokud teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě (tzv. topná křivka) nejsou správně nastaveny, dochází ke škrcení průtoku topné vody, jinak by teplota v domě neúnosně stoupala. Změna hydraulických poměrů může způsobovat podivné zvuky vycházející z topení, některé místnosti jsou přetápěny a jiné nedotápěny.

Proto je třeba při každé změně tepelné ztráty objektu nechat provést patřičné úpravy. Samozřejmou součástí topné soustavy dnes již bývají termostatické ventily, které zabraňují přetápění bytů. Udržují nastavenou teplotu tak, že pokud se v místnosti objeví jiný zdroj tepla (puštěné spotřebiče, dopadající sluneční záření), ventil radiátor zavře. Po dobu trvání tepelného zisku je topeni vypnuté a místnost je vytápěna zadarmo. Dobře navržené a správně používané termostatické ventily uspoří až 15% tepla.

Podmínkou správné funkce ventilů je ale také tzv. regulace tlakové diference, což je zatížení instalované na spodních rozvodech tepla, které snižuje tlak ve stoupačkách, pokud se například vlivem osluněni všechny radiátory na jedné straně domu současně zavřou. Bez této regulace by oběhové čerpadlo stále hnalo vodu do uzavřených stoupaček, což by se projevovalo nejen vycházejícími zvuky z otopné soustavy, ale i zkrácením životnosti otopné soustavy.

Kotelny

Zásadní úsporu provozních nákladů může přinést změna zdroje tepla pro vytápění i teplou vodu.

V oblastech s vysokou cenou tepla se toto opatření objevuje stále častěji. Nejčastějším řešením je instalace plynové kotelny. Dalším řešením je vytápění objektu tepelným čerpadlem pohaněným elektřinou, kdy jako zdroj nízkopotenciálního tepla slouží nejčastěji vzduch. Tepelné čerpadlo lze umístit na střechu domu. Omezující podmínkou je dostatečná kapacita elektrické přípojky, která nemusí být vždy k dispozici.

Zajímavé řešení je umístění tepelného čerpadla na vystup větrací šachty. Teplý odpadní vzduch se stává výhodným zdrojem nízkopotenciálního tepla. V místech s nedostatečnou kapacitou elektrické přípojky, se objevují neobvyklé kombinace, jako je použití kogenerační jednotky na zemní plyn, která vyrábí elektrickou energii pro pohon tepelného čerpadla. Tyto kombinace jsou však poměrně málo vyzkoušené a v praxi mnohdy narážejí na provozní potíže.

Další netradiční možností je použití plynového absorpčního tepelného čerpadla, které je však investičně nákladné a má nižší účinnost než tepelné čerpadlo poháněné elektřinou. V tomto případě je dobré zvážit, zda se nevyplatí klasický plynový kotel.

Náhrada zdroje je ve většině případů spojená s negativním stanoviskem dodavatele tepla. Podle platné legislativy je možné odpojit se od dodávek tepla, ovšem je nutno uhradit dodavateli náklady na odpojení odběratele. Pro každý konkrétní případ je třeba ověřit, co bude do těchto nákladů zahrnuto. U náhrady dodávky tepla z CZT lokálním zdrojem je často argumentováno ekologickými důvody. Zde je třeba rozlišovat různé případy. Pokud je zdrojem pro CZT výtopna, která vyrábí pouze teplo, celková účinnost bývá nižší, než u lokálního zdroje. Pokud je zdrojem teplárna, která vyrábí elektrickou energii a teplo současně, nebývá např. lokální plynová kotelna ekologičtější alternativou.