Slovník pojmů

Doufáme, že tento slovník pomůže všem návštěvníkům našich webových stránek s lepší orientací v oboru stavebnictví a jeho okruhu.

 

 

ETICSvnější kontaktní zateplovací systém, ovlivňuje požadavky na požární bezpečnost staveb – dle toho volíme materiál vhodný k zateplení.

foukaná izolace -  izolace vzniklá nafukováním izolačního materiálu pomocí aplikačního stroje a hadic. Používá se hlavně při rekonstrukcí, foukáním se totiž izolace dostane do všech skulin a je méně pracná na montáž. Nejčastějšími typy jsou celulózové, minerální a dřevovláknité izolace.

hydroizolace, izolace proti vodě - stavební opatření zabraňující průniku zemní vlhkosti a vody

kamenná vlnadruh minerální izolace, která se vyrábí ze směsi kameniva, zejm. čediče

kontaktní zateplovací systém (KZS) - certifikovaný systém vnějšího zateplení domu, jehož nedílnou součástí je lepící hmota, tepelný izolant, mechanické kotvení izolantu (hmoždinkou), výztužná vrstva ze stěrky a sklotextilní síťoviny (perlinky), penetrace a povrchová úprava systému fasádní probarvenou omítkou.

plísně - zdraví škodlivý defekt, který vzniká vlivem nízké teploty vnitřních povrchů obvodových konstrukcí budovy a vysoké vlhkosti obsažené ve vzduchu

polystyrenv současné době nejčastěji využívaný tepelný izolant pro zateplení budov kontaktním zateplovacím systémem

průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - dokument, který hodnotí energetickou náročnost provozu dané budovy; již dnes je zpracování PENB povinné u každé novostavby; majitelé bytových domů, jejichž celková vytápěná podlahová plocha budovy přesahuje 1000m2 mají vždy povinnost zajistit zpracování PENB, pokud žádají o stavební povolení na opravu svého domu

rekonstrukce domu, oprava domu - stavební úpravy na domě, které zvyšují standard bydlení i hodnotu celého domu

revitalizace - stavební úpravy na bytovém domě, které zvyšují standard bydlení i hodnotu bytových jednotek v domě

skelná vata - izolační materiál z roztaveného skla

střešní plášť - systém tvořený předepsaným laťováním, paropropustnou střešní folií, střešní krytinou a příslušnými doplňky

stropní systémy - systémy stropních konstrukcí, hlavní a vedlejší nosné konstrukce stropů objektů včetně jejich skladeb

tepelný izolant - stavební materiál, jehož základní funkcí je zabránit přenosu tepla, tzn., že v zimě chrání zvolený prostor před chladem, v létě před přehříváním

tepelný most - je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v jeho okolí, projevuje se chladnějším povrchem, tepelné mosty mohou být:
-
stavební (napojení dvou konstrukcí)
- geometrické (roh, ukončení zdi)
- systematické (místa s horší tepelnou izolací, např. spáry)
- konvektivní (k přenosu dochází prouděním)

tlaková injektáž - elegantní způsob doplnění hydroizolace stěny pod úrovní okolního terénu bez nutnosti podřezávat či vybourávat zdivo

zelená úsporám - dotační program administrovaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP), zaměřený mimo jiné na podporu opatření vedoucích ke snižování spotřeby energie při provozu domů a bytů