Projektová dokumentace

Zpracování projektové dokumentace je považováno za první krok pro realizaci Vašich plánů.
To určitě ano, ale pokud jsou zcela jasné požadavky a záměr opravdu odpovídá přání zákazníka. I když je záměr zcela jasně specifikován, je důležité, aby zpracovatel projektové dokumentace měl dostatek zkušeností a hledal a nabídl i kvalitnější nebo variantní řešení s využitím dnes dostupných moderních technologií.
 
Naše zkušenosti,  a především spokojenost našich zákazníků s navrženými opatřeními, dokážeme předat dál. Opatření, která jsou na některých domech vhodná, nejsou vhodná na jiných. Tyto zkušenosti z prováděných realizací je správné převést do návrhu a zpracování projektové dokumentace.
 
 
Máte zájem něco s svým domem provést, kontaktujte nás.
 

 

Pro Vše úspěšné odsouhlasení nebo pro lepší představu můžeme zpracovat velmi detailní vizualizaci plánované revitalizace. Na obrázku objekt referenční stavby Barunčina 1849-53, Praha 4.