Obvodový plášť

Proč zateplovat?

Protože chceme bydlet lépe než dříve

Často se setkáme s otázkami, jestli má zateplování smysl nebo jaká je jeho návratnost? Zateplením zlepšujeme komfort našeho bydlení, které se v průběhu času neustále mění. Dříve se chodilo pro uhlí do sklepa a topilo se v kamnech, dnes už je to jiné. Odpověď je proto jednoduchá, zateplování má smysl. A jak je to s návratností takové investice? Zateplení přináší úsporu a jednou se vrátí, ale nejedná se o jakkoliv zajímavé doby. Je nutné vše vidět jako investici do lepšího bydlení. Jestliže si kupujeme novou televizi, tak se také neptáme, jestli se nám vynaložené finance vrátí. Prostě chceme jen lepší komfort při sledování, jinak bychom se i dnes stále dívali jen na černobílé televize.

 

Zateplení cihlových domů nebo „sendvičových“ panelových domů?

Cihlové domy nebo panelové domy, které již ve skladbě obvodového pláště mají polystyrenovou vrstvu jsou rozhodně lepší. Parametry těchto konstrukcí však odpovídali standardům před více jak 30 lety a dnešním požadavkům již nevyhovují.

Neřešíme pouhé zateplení, ale opravdu kompletní revitalizaci objektu, která Vám přinese větší pohodu bydlení, kterou si budete užívat.

Důvody pro zateplování budov můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

 • 1. EKONOMICKÉ

  Snižují se provozní náklady za vytápění
 • 2. TECHNICKÉ

  Tyto důvody nabývají reálnou hodnotu hlavně při dodatečném zateplení budov, kde se samotným zateplením zlepšuje fyzický stav budovy. Zároveň se zvyšuje tržní hodnota objektu a investice do zateplení budovy je tedy při stoupajících cenách energií výhodná.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickým měřením, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 40% - 60 %,což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice cca.: 10 let.

Vedle úspory energií přináší zateplení další výhody a to zejména:

 • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
 • zvýšení akumulace tepla ve zdivu
 • zkrácení topného cyklu
 • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
 • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
 • snížení potřeby paliv
 • snížení znečištění ovzduší
 • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
 • možnost nového architektonického řešení fasády

srovnání zateplení

Jak a čím zateplit?

Ať zateplujeme novostavbu rodinného domu, bytového domu, panelového domu nebo provádíme dodatečné zateplení, je vhodné orientačně poznat fyzikálně-technické vlastnosti obvodových stěn v původním stavu. Doporučujeme se seznámit se zásadami konstrukčních možností, které máme při zateplování k dispozici.

Zateplovací systémy stěn se podle jejich vnitřní skladby dělí na:

 • Kontaktní zateplovací systémy
 • jednotlivé vrstvy stěny a zateplovacího systému jsou vzájemně celoplošně spojeny bez použití odvětrávané vzduchové dutiny. Jako tepelný izolant se u tohoto systému používá polystyren nebo minerální desky. Po zabroušení se tepelný izolant překrývá zpevňovací síťkou a tenkovrstvou omítkou. Omítky mohou být: silikonové, silikátové, akrylátové a minerální. U tohoto typu zateplení lze snadno zachovat historický charakter původní fasády.
 • Odvětrávaný zateplovací systém
 • má odvětrávanou vzduchovou dutinu mezi tepelno-izolační vrstvou a venkovní plášťovou hmotou. Podstatou tohoto systému je vytvoření nosné konstrukce, kterou tvoří dřevěný nebo kovový rošt. Průběžně s montáží roštu se kladou tepelně -izolační desky. Jako izolant se používají minerální desky.
 1. Podklad
 2. Penetrace podkladu
 3. Zakládací lišta
 4. Lepící hmota
 5. Izolační deska
 6. Kotvení
 7. Základní vrstva
 8. Zpevnění
 9. Penetrace
 10. Povrchová úprava

Rekonstrukce lodžií a vstupů

Lodžie, balkony a vstupy do domů jsou z hlediska povětrnostních podmínek nejvíce namáhané konstrukce panelových domů. Vzhledem k tomu, že některé tyto domy byly postaveny před více jak třiceti lety a doposud na těchto konstrukcích nebyla provedena oprava, je zřejmé, že mohou být v havarijním stavu.

Opravy těchto konstrukcí jsou nákladné a je vhodné zvolit vždy komplexní řešení.

Cíl sanace

Cílem sanace je zvýšení odolnosti konstrukcí před pronikáním vlhkosti do struktury železobetonových dílců.

Sanační postup aplikovaný na lodžie, balkony a vstupy musí řešit celý soubor opatření:

 • Obnovení hydroizolační funkce podlah včetně okapnice a detailů u stěn a u okapnice
 • Opravu narušených styků stropních a stěnových lodžiových dílců
 • Opravu korozních vad železobetonových konstrukcí (obnažená, korodující výztuž)
 • Úpravu detailu kotvení sloupků zábradlí, ve kterém dochází k zatékání do podlahy lodžie
 • Sanaci poruch vrstevných stěnových dílců po stranách lodžií
 • Opravu či výměnu zábradlí

Statický posudek

Vhodnýma a často nezbytným krokem je vypracování statického posudku, který zjistí stupeň poškození a navrhne opatření vedoucí k nápravě.

FOTO: rekonstukce lodžií - Fantova 1754-1756

Ukázka z našich realizací

Panelové domy Barunčina a Trávníčkova, rozšíření lodžií o 40 resp. 60 cm.

Ukázka základního provedení zcela nového balkonu.

Standardní provedení rekonstrukce balkonu nebo teras

 1. Nosná konstrukce
 2. Okrajový dilatační pás
 3. Penetrace
 4. Spádový klín
 5. Penetrace
 6. první vrstva hydroizolace
 7. Těsnící páska
 8. druhá vrstva hydroizolace
 9. Vyplnění pružné spáry mezi obklady podlahy/stěna
 10. Lepidlo
 11. Dlažba
 12. Spárovací hmota
 13. Pružný tmel stěna podlah
 14. Trvale pružný tmel kolem tvarovky
 15. Omítkovina
Mezi organické nečistoty patří řasy, plísně, mechy a houby.Před těmito nečistotami lze chránit nejen střechy, ale i fasády, chodníky, zdi, terasy, ploty aj. Fasády se zelenou řasou či mech na střeše nevypadají na domech příliš hezky.
Nemusíte zoufat. Speciální prostředky Vám umožní dokonale odstranit tyto nevzhledné nečistoty a navrátit tak čištěným povrchům původní vzhled.

Navíc budou ošetřené povrchy chráněny před opětovným výskytem těchto nečistot na dobu několika let. Specializované přípravky dokážou odstranit organické nečistoty z přírodních i umělých kamenů, cihel, betonu, teraca, barvených nebo probarvených povrchů, keramiky, pálené i betonové střešní krytiny, eternitu, ale i z hliníkových nebo eloxovaných povrchů. Čištěním organických nečistot šetříte drahocenný čas i peníze. Nátěr fasády je časově i finančně náročnější.

FOTO: čištění fasád