Správná montáž oken

Kvalitní okna dělá kvalitní montáž

 

Správná montáž okna dle platné normy ČSN 74 6077
Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové, tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud dojde k nedbalé, či přímo neodborné montáži. Po vsazení okna do otvoru vzniká mezi okenním rámem a zdí domu spára - montážní spára. Nachází se po celém obvodu okna a zpravidla je 1-2cm široká - dle velikosti okna. Při nedbalé montáži se tato spára vyplňuje pouze montážní pěnou a dále se začišťuje jen tenkou vrstvou omítky, což je chybné. Pěna má při montáži oken pouze funkci izolace, pěna je velmi náchylná na vodu, vlhkost a sluneční záření a v důsledku toho dochází k jejímu pozvolnému rozpadu. Tento defekt často způsobuje pronikání dešťové vody do spáry a pak dále do interiéru, vznik plísní a promrzání.

Odborná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn. Pouhé použití montážní pěny nestačí, okenní rám musí být do stavby napojen např. speciálními páskami, které se přilepí na rám okna a na zdivo a tím ochrání napojovací spáru před zatečením následnou plísní a promrzáním. V tomto ohledu se nevyplácí šetřit, protože tyto pásky již dodatečně nelze namontovat.

 

Poraďte se s našimi odborníky o všech důležitých detailech správné montáže oken a dveří. V tomto ohledu se opravdu udělalo v minulosti mnoho nevratných chyb, na které se snažíme naše zákazníky předem upozornit.

Nešetřete na montáži oken :-)

 

Vice informací