Zateplení fasády

Proč zateplovat?

Protože chceme bydlet lépe než dříve

Často se setkáme s otázkami, jestli má zateplování smysl nebo jaká je jeho návratnost? Zateplením zlepšujeme komfort našeho bydlení, které se v průběhu času neustále mění. Dříve se chodilo pro uhlí do sklepa a topilo se v kamnech, dnes už je to jiné. Odpověď je proto jednoduchá, zateplování má smysl. A jak je to s návratností takové investice? Zateplení přináší úsporu a jednou se vrátí, ale nejedná se o jakkoliv zajímavé doby. Je nutné vše vidět jako investici do lepšího bydlení. Jestliže si kupujeme novou televizi, tak se také neptáme, jestli se nám vynaložené finance vrátí. Prostě chceme jen lepší komfort při sledování, jinak bychom se i dnes stále dívali jen na černobílé televize.

 

Zateplení cihlových domů nebo „sendvičových“ panelových domů?

Cihlové domy nebo panelové domy, které již ve skladbě obvodového pláště mají polystyrenovou vrstvu jsou rozhodně lepší. Parametry těchto konstrukcí však odpovídali standardům před více jak 30 lety a dnešním požadavkům již nevyhovují.

Neřešíme pouhé zateplení, ale opravdu kompletní revitalizaci objektu, která Vám přinese větší pohodu bydlení, kterou si budete užívat.

Důvody pro zateplování budov můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

 • 1. EKONOMICKÉ

  Snižují se provozní náklady za vytápění
 • 2. TECHNICKÉ

  Tyto důvody nabývají reálnou hodnotu hlavně při dodatečném zateplení budov, kde se samotným zateplením zlepšuje fyzický stav budovy. Zároveň se zvyšuje tržní hodnota objektu a investice do zateplení budovy je tedy při stoupajících cenách energií výhodná.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickým měřením, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 40% - 60 %,což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice cca.: 10 let.

Vedle úspory energií přináší zateplení další výhody a to zejména:

 • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
 • zvýšení akumulace tepla ve zdivu
 • zkrácení topného cyklu
 • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
 • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
 • snížení potřeby paliv
 • snížení znečištění ovzduší
 • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
 • možnost nového architektonického řešení fasády

srovnání zateplení

Jak a čím zateplit?

Ať zateplujeme novostavbu rodinného domu, bytového domu, panelového domu nebo provádíme dodatečné zateplení, je vhodné orientačně poznat fyzikálně-technické vlastnosti obvodových stěn v původním stavu. Doporučujeme se seznámit se zásadami konstrukčních možností, které máme při zateplování k dispozici.

Zateplovací systémy stěn se podle jejich vnitřní skladby dělí na:

 • Kontaktní zateplovací systémy
 • jednotlivé vrstvy stěny a zateplovacího systému jsou vzájemně celoplošně spojeny bez použití odvětrávané vzduchové dutiny. Jako tepelný izolant se u tohoto systému používá polystyren nebo minerální desky. Po zabroušení se tepelný izolant překrývá zpevňovací síťkou a tenkovrstvou omítkou. Omítky mohou být: silikonové, silikátové, akrylátové a minerální. U tohoto typu zateplení lze snadno zachovat historický charakter původní fasády.
 • Odvětrávaný zateplovací systém
 • má odvětrávanou vzduchovou dutinu mezi tepelno-izolační vrstvou a venkovní plášťovou hmotou. Podstatou tohoto systému je vytvoření nosné konstrukce, kterou tvoří dřevěný nebo kovový rošt. Průběžně s montáží roštu se kladou tepelně -izolační desky. Jako izolant se používají minerální desky.
 1. Podklad
 2. Penetrace podkladu
 3. Zakládací lišta
 4. Lepící hmota
 5. Izolační deska
 6. Kotvení
 7. Základní vrstva
 8. Zpevnění
 9. Penetrace
 10. Povrchová úprava