Jak vše odsouhlasit

Máte zájem se svým domem něco udělat, ale nedaří se vše prosadit na členské schůzi nebo shromáždění vlastníků?

Pomůžeme Vám.

Zásadní je příprava a argumentace před schůzí nebo shromážděním.

Máme například zkušenosti s odsouhlasením záměru komplexní a velmi zajímavé revitalizace na domě s téměř 100 bytovými jednotkami, kde si bylo vše odsouhlaseno 90% vlastníků, všech, nejen přítomných. To není rozhodně obvyklé.

Obecné postupy a návrhy usnesení:

 1. Jednání o hlasování rozsahu rekonstrukce domu, spočívající: „vypsat jmenovitě všechny stavební práce např. z PD nebo položkového rozpočtu o CN“ a provedení dalších stavebních prací
 2. Jednání o hlasování o částečném financování revitalizace domu úvěrem a vlastních prostředků
 3. případné odsouhlasení žádosti o dotaci
 4. Zplnomocnění výboru k zadání PD, PENB a k jednání s úřady
 5. Zplnomocnění výboru k výběru dodavatele a podpisu smlouvy
Vše má své specifické náležitosti, zdarma Vám můžeme připravit jednotlivá usnesení přímo pro Vás, aby splňovala patřičné náležitosti, a hlavně se minimalizovali jakékoliv budoucí obtíže nebo případné zbytečné prodlevy.

Postup odsouhlasení může být různý:

I. Varianta

1.Členská schůze
 • Výbor zplnomocněn pro vše
  • PD, PENB
  • VŘ na generálního dodavatele
  • vyřízení stav. povolení
  • vyřízení úvěru
  • uzavření smlouvu o dílo s generálním dodavatelem

II. Varianta

1.Členská schůze
 • Výbor zplnomocněn pro:
  • vypracování PD, PENB
  • poptávka na CN GD
2.Členská schůze
 • jednání
  • výbor představí PD, PENB
  • výbor informuje o CN a doporučí fm. dle svého výběru
 • závěr
  • shrm. pověří výbor k vyřízení:
   • stav. povolení
   • úvěru
  • shrm. vybere generálního dodavatele

III. Varianta

1.Členská schůze
 • Výbor pouze zajišťuje:
  • poptávku CN na PD, PENB
  • poptávku CN GD
2.Členská schůze
 • jednání
  • výbor představí nabídky PD, PENB
  • výbor představí nabídky realizačních firem
 • závěr
  • shrm. vybere zhotovitele PD, PENB
  • shrm. zplnomocní výbor k organizování VŘ na GD
3.Členská schůze
 • jednání
  • výbor informuje o stavu VŘ a doporučí realizátora
 • závěr
  • shrm. vybere GD
  • shrm. pověří výbor k zajištění staveb. povolení
  • shrm. pověří výbor k zajištění úvěru

Kontaktujte nás, poradíme a pomůžeme.