Vzduchotechnika

Větrání bytů v panelových domech je stále diskutovanějším problémem.

Dřívější způsob větrání založený na centrálním odtahu z kuchyní, WC a koupelen počítal s tím, že odváděný vzduch je nahrazován stejným objemem vzduchu přiváděného okny, což však po vyměně oken neplatí. Problémem je také technický stav větracího zařízení, které je v řadě případů nefunkční. Přívodní centrální ventilátory měly vysokou spotřebu energie a hlučnost, proto byly někde nahrazeny ventilátory umístěnými do centrální šachty z jednotlivých bytů. Ani ty však nedokáží problém nedostatku přívodního vzduchu řešit, navíc způsobují "přechody" odéru mezi byty.

Často se objevuje náhrada centrálních větráků tzv. samotažnými větracími hlavicemi pohaněnými větrem. Tyto hlavice vyvíjejí jistý podtlak, jehož velikost závisí na rychlosti proudění okolního větru. Při obvyklých rychlostech větru, které se během roku vyskytují, však bývá jejich výkon často zcela nedostatečný. Větrání domu však musí být zajištěno v době, kdy to obyvatelé potřebují, nikoli, když pravě fouká vítr, takže tento systém požadavky na výkon větracího systému také nesplňuje. Řešením je celková rekonstrukce větracího systému.

Typy přívodu vzduchotechniky:

Individuální přívody v bytech, centrální odtah šachtou

Tento způsob vyžaduje instalaci regulovaných přívodních prvků, regulovaného odtahového ventilu a centrálního vzduchotechnického zařízení. Na trhu existuje několik výrobků, které lze použít, ale zatím se instalace příliš často neobjevují.

Individuální přívody i odtah v bytech

V jednotlivých bytech se použijí rekuperační jednotky s nasáváním na fasádě, které byt větrají a teplo odváděného vzduchu ohřívá přiváděný vzduch. Tato technologie je však nákladná.

Centrální přívod i odtah vzduchu

Centrální vzduchotechnika je obvyklá v nových budovách. Teoreticky je možné tento systém aplikovat v domech, které mají jádro s centrální šachtou vybavenou dvěma vzduchotechnickými průduchy o dostatečném průměru, z nichž jedna obsluhuje odtah z kuchyní a druhá ze sociálních zařízeni. V některých případech hygienické předpisy umožňují výměnu odtahového zařízeni v kuchyních za cirkulační digestoře s uhlíkovým filtrem, také je možno jeden průduch použít jako přívodní potrubí. Vhodné je samozřejmě instalovat zařízení pro rekuperaci tepla z odpadního vzduchu.