Využijte dotaci na zateplení teď!

Koncem letošního roku bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci 2. výzvy z programu Nová zelená úsporám, na zateplení bytových domů pro území hlavního města Prahy.

Využijte letošní rok pro naplánování rekonstrukce Vašeho bytového domu a získejte dotaci až 40% celkových způsobilých výdajů.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla,
 • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).

Zdroj: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-zatepleni-zdroje/

 

Jaké dokumenty jsou zapotřebí při podání žádosti o poskytnutí dotace?

 • Projektová dokumentace
 • Energetické hodnocení budovy
 • Krycí list technických parametrů
 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti se stavebním záměrem
 • Projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče

Nabízíme Vám zpracování žádosti o dotaci, vč. přípravy veškerých potřebných dokumentů a následné vedení administrativy.

 

KONTAKTUJTE NÁS