Výjimečná stavba

V roce 2022 jsme úspěšně dokončili velmi rozsáhlou a zajímavou revitalizaci domu Rytířova 785 v Praze. Jednalo se o 15 patrový dům, který byl již zateplen, ale již nevyhovujícím a nekvalitním způsobem. Navíc zde podařilo odsouhlasit, že na tomto domě, který je zcela bez lodžií vznikne pro všech 70 bytů nová lodžie.

Technologie na přístavbu nových lodžií existují a jsou vyzkoušené, ale prováděli se doposud jen na výrazně menší objekty, výjimkou bylo jen několik 12 patrových domů. Z pohledu statických výpočtů však 15 pater je jíž poměrně odlišné řešení. I když byly výpočty poměrně zdlouhavé v době neustálého navyšování cen to bylo také nepříjemné, tak se vše podařilo a na začátku roku 2022 se mohli stavět první prefabrikované lodžie. Ve všech bytech bylo nutné provést výřez stěny pod okny, aby vznikl prostor na dveře a zároveň probíhala také výměna téměř všech oken v domě. Zateplení, podlahové souvrství s dlažbou i nové hliníkové zábradlí se zaklením dalo domu zcela nový ráz, ale zároveň lodžie jednoznačně působí jakou součást celého domu.

Brzy doplníme detailní fotografie stavu před i po realizaci i fotografie z průběhu provádění.