Navýšení dotací Nová zelená úsporám

Bez velké propagace byla spuštěna úprava výzvy pro získání dotací pro bytové domy, na jejich zateplení a zdroje.

Tato výzva počítá se zvýšením výše dotace na jednotlivá opatření přibližně o 20%. Například dotační částka při splnění opatření na zateplení obvodových stěn byla původně v oblasti A.0  430 Kč/m2 a v současné době je 510 Kč/m2.

Pro zájemce o dotaci se jedná jistě o zajímavou a příjemnou zprávu.

Nové výše dotačních částek:

Typ konstrukce A.0 a A.1

 

(Kč/m2)

A.2

 

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 510 680
Střechy 450 600
Výplně otvorů 1 500 2 000
Podlahy na terénu 600 800
Stropy a ostatní konstrukce 240 320

 

Zdroj:  https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-zatepleni-zdroje/